Bibliotheek

Bibliotheek voor de cursus “Samenwerken in de wijk”

Hieronder vindt u hyperlinks naar documenten, die u kunt lezen als verdieping op de lesstof in het cursusboek.

Cursusdag 1

1. Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties. De toekomst van woningcorporaties. Fred Fleurke, Jan van der Schaar en Frank van Wijk. Uitgave RIGO & SEV. omslag   persbericht
2. Samenvatting Rapport Stuurgroep Nieuw Arrangement Overheid en Woningcorporaties (Meijerink); februari 2009 download 1.2
3. Voorstellen woningcorporaties. Brief Minister van Wonen, Wijken en Integratie; 12 juni 2009 Download 1.3
4. Over lokaal ondernemerschap van woningcorporaties in de 21e eeuw. Lenny Vulperhorst. Uitgave: Futura. Download 1.4
5. Naar een nieuwe professionaliteit voor woningcorporaties. Richard Farnell, Taco Brandsen, John Beckers, Annemieke Roobeek en John Cüsters. Uitgave: Futura. Download 1.5
6. Beleidsvisie relatie overheid, corporatie, burger. Corporatie als maatschappelijke onderneming midden in de samenleving. Uitgave: Aedes.
7. Professionals in het veld. Essay over de rol van netwerkers bij woningcorporaties. Vincent Gruis. Met bijdragen van Gerard van Bortel, Ritske Dankert, Arne van Overmeeren en Linda Schalkwijk. Uitgave: Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen (Aedes). Download 1.7
8. Partnermanagement. Essay over partners als samenwerkingsvorm. Petra Fokkens, Mariëtte Heemskerk en Frank Sturkenboom. Uitgave: Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen (Aedes). Download 1.8 
9. Eigentijds maatschappelijk ondernemen. Een praktische handleiding voor woningcorporaties. Uitgave: Aedes. Download 1.11
10. Verre vriend of goede buur? De maatschappelijke verankering van woningcorporaties is in de buurt. Gerard van Bortel, Vincent Gruis, David Mullins en Nico Nieboer. Uitgave: SEV. Download 2.1
11. Leren schakelen. Drie essays over maatschappelijk ondernemerschap. Taco Brandsen, Liesbeth van den Munckhof, Mirjan Oude Vrielink, Leo Gerrichhauzen, Anita Hendrikse, Pascale Sanders en Jan Kammeyer. Uitgave: Futura. Download 2.2
12. Hoe maak je het verschil in de wijk? Aanbevelingen uit het project “Nieuwe coalities voor de wijk”. Uitgave: Ministeries BZK en WWI. Download 2.3
13. Beter kijken naar wijken. Kennismaken met negen methodieken. Uitgave: SEV. Overzicht van vitale coalities. Uitgave: KEI. Download 2.4
14.  Wijkgericht werken vergeleken. Onderzoek. Nico de Boer, Eric Lugtmeijer en Peter Mier. Uitgave: Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken. Download 2.5
15. Placemat Alliantiefabriek Far West Uitgave: Berenschot. Download 2.6
16. De kracht van samenwerking. Samenwerkingsmodellen in de stedelijke Vernieuwing. Uitgave: Ministerie van VROM. Download 3.1
17. Nieuwe coalities voor de wijk. Gemeenten en Rijk schouder aan schouder in aanpak structurele problemen aandachtswijken. Uitgave: Ministeries BZK en WWI. Download 3.2
18. Beter leven in betere wijken. De sociale opgave in de stedelijke vernieuwing. Uitgave: Ministerie van VROM
19. Manifest “Eropaf! 2.0. Tien kernwaarden. Zie www.eropaf.org
20. Dat is koffie. De impact van persoonlijke klantgesprekken – Erik-Jan Hopstaken (Van Nimwegen, 2009).
21. Ontregelen. De herovering van de werkvloer. Jos van der Lans (Augustus, 2008)
22. Tussen zelfsturing en paternalisme . Radboud Engbersen, Ard Sprinkhuizen, Matthijs Uyterlinde & Vasco Lub (Movisie, 2008).

Cursusdag 2

I. De marktbril scherpt het zicht op maatschappelijk ondernemen. Essay over het marktwaarde en MO. Mario Damen en Paul Tazelaar. Uitgave: Kennisplatform Maatschappelijk Ondernemen (Aedes). Download 4.1
II. Weten van renderen. Nieuwe wegen om het maatschappelijk rendement van woningcorporaties zichtbaar te maken. Drs. Jochum Deuten en prof.dr.ir. George de Kam. Uitgave: SEV. Download 4.2
III. Wijken van waarde: zoektocht naar een duurzame gebiedsexploitatie. Marc van Leent. Uitgave: Futura. Download 4.3
IV. Dienen en verdienen aan maatschappelijk vastgoed. Vastgoedsturing bij wooncorporaties. Uitgave: SEV & RIGO. Download 4.4
V. Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking. Download 4.5
VI. Zie ook: www.wijkenvanwaarde.nl
VII. Handreiking outputmonitoring wijkaanpak. Uitgave: G18, Aedes, VNG en Ministerie van WWI. Download 5.1
VIII. Effectenkaart. Een hulpmiddel bij maatschappelijke investeringen. Jochem Deuten. Uitgave: SEV. Download 5.2
IX. Effectenarena. Uitgave: SEV. Zie ook www.effectenarena.nl
X. Praktijkhandboek maatschappelijk rendement. Uitgave: SEV. Download 5.4
XI. De baat op straat. Het effect van de investeringen van woningcorporaties op overlast, onveiligheid en verloedering in de buurt. Gerard Marlet, Joost Poort en  Clemens van Woerkens. Uitgave: Atlas voor gemeenten.