Disclaimer

ADVEST heeft aan de inhoud van haar website de grootst mogelijke zorg besteed en streeft er steeds naar dat alle informatie juist en actueel is. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of dat deze als gevolg van menselijke vergissingen niet juist is. ADVEST sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan door (het gebruik van) deze website.